Jarosław Soja

Telefon +48 513 77 11 15 kliknij i skopiuj
do schowka

Nr wpisu 12059

Blog

Pompa ciepła – z jaką stawką VAT?

Zgodnie z ustawą o podatku VAT stawkę obniżoną 8% stosujemy między innymi do remontu, modernizacji i termomodernizacji obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Znaczy to oczywiście lokali mieszkalnych nieprzekraczających 150 m2 oraz domów jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2..

Przepis ten budził i wciąż budzi wiele wątpliwości, wystarczy przypomnieć choćby sprawę stawki VAT na zabudowy meblowe wykonywane pod wymiar. Jednakże w przypadku instalowania pompy ciepła wydaje się bezsporne, że dozwolone jest zastosowanie stawki 8%.

Jednocześnie – o czym przypomniał Minister Finansów w odpowiedzi na poselską interpelację nr 7106/2016 do usługi modernizacji lokalu, bądź budynku mieszkalnego polegającej na zainstalowaniu urządzenia wytwarzającego energię cieplną ww. limit 150 m2 oraz 300 m2 ma oczywiście zastosowanie. Oznacza to, że prace wykonywane w budynku przekraczającym limity są opodatkowane stawką obniżoną do kwoty odpowiadającej limitowi, a stawką 23% – od kwoty odpowiadającej powierzchni wychodzącej poza limit.

Jednak nie to jest najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców instalujących te urządzenia. Problemem jest fakt, iż instalacja pompy ciepła wiąże się z pracami wykraczającymi poza bryłę budynku, a to oznacza w obecnym stanie prawnym automatyczne zastosowanie stawki 23%, bez względu na charakter modernizowanego budynku. Tak uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego I FPS 7/12 z 3 czerwca 2013 roku.

W tym najistotniejszym temacie przedstawiciel Ministra Finansów zajął niestety jednoznaczne stanowisko:

„Aktualnie nie planuje się zmiany przepisów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.”

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.