Jarosław Soja

Telefon +48 513 77 11 15 kliknij i skopiuj
do schowka

Nr wpisu 12059

Blog

Limity transakcji gotówkowych – jak liczyć

Wchodzące w 2017 roku przepisy dotyczące limitów transakcji gotówkowych nakładają na przedsiębiorców obowiązek rozliczania przy pomocy firmowych kont bankowych wszelkich wydatków związanych z działalnością gospodarczą przekraczających 15.000 zł.

Niedopełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z niemożnością zaliczenia wydatku opłaconego w inny sposób w poczet kosztów uzyskania przychodu.

Moi klienci mieli kilka niejasności, z którymi zwrócili się do mnie, a ja postanowiłem udzielone im odpowiedzi opublikować:

Czy limit transakcji dotyczy pojedynczego zakupu, czy też istnieje limit miesięczny, bądź też roczny?

Każda transakcja rozpatrywana jest osobno, nie istnieje żaden okres rozliczeniowy.

Czy możliwe jest rozbicie jednej należności na kilka faktur, tak by żadna z nich nie przekraczała ustawowego progu 15.000 zł?

Nie, nie jest to możliwe. Zgodnie z nowymi przepisami decydująca jest nie kwota na fakturze, a wartość całej transakcji. Tak więc pojedyncza płatność może być znacznie niższa, a i tak musi być dokonywana za pomocą rachunku bankowego.

Czy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej także muszą dostosować się do tych zasad? Przyjmuję płatności od takich osób, często w gotówce.

Nie, nowe przepisy dotyczą jedynie przedsiębiorców.

Jakie są konsekwencje niedotrzymania tego warunku?

Konsekwencją jest konieczność odliczenia kwoty transakcji od kosztów uzyskania przychodu, lub – jeśli nie jest to możliwe – zaliczenie w poczet przychodów w miesiącu wydatkowania.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dla przedsiębiorcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.