Jarosław Soja

Telefon +48 513 77 11 15 kliknij i skopiuj
do schowka

Nr wpisu 12059

Blog

Koszty nabycia nieruchomości – waloryzacja

Zbycie nieruchomości jest uznawane przez ustawę o PIT za osobne źródło przychodu. Za tym uznaniem idą oddzielne zwolnienia z podatku oraz zupełnie osobne przepisy dotyczące ustalania wysokości tegoż podatku.

Jedną z mało znanych, w pełni legalnych i co więcej – sensownych i sprawiedliwych możliwości obniżenia podatku jest przepis art. 22 ust 6f ustawy o PIT:

Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Cóż to znaczy? Znaczy to ni mniej, ni więcej tyle, że ustalając dochód z odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości możemy zwiększyć koszt nabycia lub wytworzenia o wskaźnik inflacji.

Jeśli planujemy zbycie nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia, a więc nie będziemy w stanie skorzystać ze zwolnienia związanego z upływem tego okresu, zawsze pozostaje nagroda pocieszenia, którą jest możliwość zwiększenia kosztów nabycia o wskaźnik inflacji, który w ostatnich latach wynosił:

2011 – 4,2%

2012 – 4%

2013 – 1%

2014 -0,2%

2015 – 0% (nastąpił spadek o 1,1%, jednakże nie wiąże się to z koniecznością zmniejszenia kosztów nabycia nieruchomości)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Prawo podatkowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.