Jarosław Soja

Telefon +48 513 77 11 15 kliknij i skopiuj
do schowka

Nr wpisu 12059

Blog

Działalność gospodarcza w domu, a koszty uzyskania przychodu

Prowadzenie działalności gospodarczej w prywatnym mieszkaniu wiąze się z koniecznością właściwego rozliczenia powstajacych kosztów uzyskania przychodu.

Należy zauważyć, że podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiazek właściwej kwalfikacji poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przuchodów. Wynika to wprost z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Sytuacja, gdy podatnik może samodzielnie podjąć decyzję, czy dany koszt zaliczyć do KUP jest wyjątkiem. Jako przykład można wskazać art, 22c pkt 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym nie podlegają amortyzacji budynki mieszkalne […] lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu.

W przypadku korzystania z własnego lokalu mieszkalnego na dla celów prowadzonej działalnośc gospodarczej podatnik powinien do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć koszty utrzymania i eksploatacji lokalu w części przypadającej na prowadzoną działalność gospodarczą.

W praktyce jednak wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą we własnych lokalach nie zalicza wydatków poniesionych na utrzymanie lokalu do kosztów uzyskania przychodów. Czy takie działanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami podatkowymi?

Choć co do zasady podatnik ma obowiązek rozliczyć te koszty, to w tym konkretnym przypadku jeżeli nie może wykazać, w jakim stopniu prowadzenie firmy w domu przyczynia się do powstania kosztów określonej wysokości. Nie jest możliwe rozliczenie także, jeżeli podatnik nie posiada dowodów potwierdzających ich poniesienie oraz jeśli pomieszczenie wydzielone w domu na potrzeby działalności gospodarczej służy także osobistym celom podatnika i członków jego rodziny.

Tak więc w praktyce podatnik który prowadzi działalnośc gopodarczą w domu i nie zalicza wydatków na utrzymanie lokalu do kosztów utrzymania przychodów, nie narusza on przepisów podatkowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Prawo podatkowe i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.