Jarosław Soja

Telefon +48 513 77 11 15 kliknij i skopiuj
do schowka

Nr wpisu 12059

Blog

Samochody a podatek VAT w 2014 r.

Zgodnie z wchodzącym w życie od 1 stycznia 2014 r. art. 86a ustawy o VAT, ograniczenie odliczenia podatku naliczonego w znanej dziś wysokości 60%, nie więcej niż 6.000 zł obejmie:

1) samochody osobowe,
2) inne niż samochody osobowe pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

Jednocześnie nowe przepisy zawierają szerszy katalog (w porównaniu do stanu obecnego) zwolnień z powyższego ograniczenia. We wchodzącym w życie art. 86a ust. 2 pkt 6 czytamy:

Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

6) pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1 – 5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

Powyższe uwzględnia przepisy obowiązujące w Polsce bezpośrednio przed wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej oraz zwolnienie wynikające z tak zwanego wzoru Lisaka. Przepisy te są wynikiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego w sprawie Magoory.

Z powyższego wynika, że przepisy wchodzące w życie w przyszłym roku są korzystniejsze dla podatników, niż te obowiązujące obecnie. Jednakże rząd poslki zwrócił się z wnioskiem derogacyjnym, bazując na art. 395 dyrektywy VAT.

Na stronie premier.gov.pl czytamy:

Derogacja dotyczy ograniczenia prawa do odliczania – do 50 proc. – kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia (w tym wewnątrzwspólnotowego). 
 – pojazdów samochodowych,
 – wytworzenia oraz importu pojazdów samochodowych,
 – nabycia usług zgodnie z umową najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze.
Ograniczenie to miałoby zastosowanie wyłącznie do pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i do prowadzonej działalności gospodarczej i wydatków związanych z tymi pojazdami. Derogacja nie obejmie tych pojazdów, które są przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej.

Wniosek dotyczy okresu od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2018 r.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty zmian i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.