Jarosław Soja

Telefon +48 513 77 11 15 kliknij i skopiuj
do schowka

Nr wpisu 12059

Archiwum kategorii: Dla przedsiębiorcy

Limity transakcji gotówkowych – jak liczyć

Wchodzące w 2017 roku przepisy dotyczące limitów transakcji gotówkowych nakładają na przedsiębiorców obowiązek rozliczania przy pomocy firmowych kont bankowych wszelkich wydatków związanych z działalnością gospodarczą przekraczających 15.000 zł. Niedopełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z niemożnością zaliczenia wydatku opłaconego w … Czytaj dalej

Kategoria: Dla przedsiębiorcy
Możliwość komentowania Limity transakcji gotówkowych – jak liczyć została wyłączona

Wydatki gotówkowe od 01.01.2017 nie będą kosztami uzyskania przychodu

Od Nowego Roku wchodzą istotne także dla branży budowlanej zmiany w ustawach podatkowych, w tym ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków opłaconych gotówką, jeśli kwota tych wydatków przekroczy 15.000 zł. Może to być pewnym utrudnieniem dla branży. jej … Czytaj dalej

Kategoria: Dla przedsiębiorcy, Prawo podatkowe
Możliwość komentowania Wydatki gotówkowe od 01.01.2017 nie będą kosztami uzyskania przychodu została wyłączona

Stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok

Minister Finansów opublikował obwieszczenie zawierające maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2017 roku. Zgodnie z nim podatek wyniesie 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – … Czytaj dalej

Kategoria: Dla przedsiębiorcy, Prawo podatkowe
Możliwość komentowania Stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok została wyłączona

Czy będzie minimalna stawka podatku CIT w Unii Europejskiej?

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem minimalnej stawki podatku CIT na terenie Unii Europejskiej. Stanowi to rozwinięcie badanej od 2001 roku możliwości wprowadzenia wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania (Common Consolidated Corporate Tax Base). CCCTB wprowadziłoby zasadę … Czytaj dalej

Kategoria: Dla przedsiębiorcy, Prawo podatkowe
Możliwość komentowania Czy będzie minimalna stawka podatku CIT w Unii Europejskiej? została wyłączona

Stawka VAT na zabudowę meblową

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zapadło dziś korzystne dla mojego klienta orzeczenie w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną dotyczącą właściwej stawki podatku VAT na zabudowę meblową. W myśl zaskarżonej interpretacji właściwą stawką na usługi wykonywane przez mojego klienta była stawka … Czytaj dalej

Kategoria: Dla przedsiębiorcy, Prawo podatkowe
Możliwość komentowania Stawka VAT na zabudowę meblową została wyłączona

ZUS przedsiębiorcy w 2015

W związku z podwyżką wynagrodzenia minimalnego zmieniła się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne opłacanych przez prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Począwszy od 1 stycznia 2015 roku (a w praktyce od 10 lub 15 lutego) składki te wyniosą: 757,76 … Czytaj dalej

Kategoria: Dla przedsiębiorcy
Możliwość komentowania ZUS przedsiębiorcy w 2015 została wyłączona

Limit dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT: Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w … Czytaj dalej

Kategoria: Dla przedsiębiorcy
Tagi:
Możliwość komentowania Limit dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów została wyłączona

Zawieszenie działalności gospodarczej – co wolno przedsiębiorcy?

Zgodnie z art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres, co do zasady, od 30 dni do 24 miesięcy. instytucja ta jest coraz częściej wykorzystywana przez mniejszych przedsięborców, którzy używają jej … Czytaj dalej

Kategoria: Dla przedsiębiorcy
Tagi:
Możliwość komentowania Zawieszenie działalności gospodarczej – co wolno przedsiębiorcy? została wyłączona

Odliczenie podatku VAT od faktury „metoda kasowa”

W przypadku otrzymania faktury od kontrahenta rozliczającego się metodą kasową, podatnik winien zastosować specyficzne metody odliczenia podatku na niej wykazanego. Zasady te są określone w § 18 rozporządzenia w sprawie VAT. Podatnik, który otrzymał taką fakturę, ma prawo do odliczenia … Czytaj dalej

Kategoria: Dla przedsiębiorcy
Tagi:
Możliwość komentowania Odliczenie podatku VAT od faktury „metoda kasowa” została wyłączona

Korzystny wyrok dla unikających składek na ubezpieczenia społeczne

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2013 r. (II UK 333/2012) Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może podważać stanu faktycznego, w któym polski przedsiębiorca jako zatrudniony za granicą (w przedmiotowej sprawie na Słowacji) nie podlega w kraju pełnym składkom … Czytaj dalej

Kategoria: Dla przedsiębiorcy
Tagi:
Możliwość komentowania Korzystny wyrok dla unikających składek na ubezpieczenia społeczne została wyłączona